Gyakran halljuk, hogy az ikrek születése egy speciális családi helyzetet teremt. A gyermekek egymással igen szoros kapcsolatban nőnek fel, ismerik a másik minden rezdülését, szinte egyként nevelkednek. Sokszor a szülők is egy párosként tekintenek gyermekeikre. De ez vajon előnyt jelent számukra? Az ikrek beszédfejlődése a sajátos nevelkedési körülményekhez alkalmazkodik, melynek köszönhetően lemaradás tapasztalható. Ugyanakkor sokszor úgy is jellemzik az ikreket, mint akik különleges készségekkel rendelkeznek, ilyen a titkos nyelv. Hogyan alakulhat ki egy titkos nyelv és egyben késhet a beszédfejlődés? Mik lehetnek az okok? Mit tehetünk szülőként? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ a cikkemből.

Másfél, két éves korban a legtöbb „egyedül született” gyermek már 20-25 szavas aktív szókinccsel rendelkezik. Ikrek esetében azonban más a helyzet. A passzív szókincsük ugyan megegyezik társaikéval, ezáltal pedig ugyanúgy értik a környezetüket, viszont később kezdenek el beszélni. Általában még 3-4 esztendős korukban is rövidebb mondatokat használnak, nehezebben fejezik ki magukat, és rosszabbul artikulálnak, mint társaik.

A beszédfejlődés késése összefügg a szimbólumoktól elválaszthatatlan tevékenységekkel, mint például a játék. A 2-4 évesek életében a szimbolikus játék különleges szerepet tölt be, ilyen a „papás-mamás” vagy a „doktor bácsis”. Mivel az ikrek esetében gondot jelent a szimbólumképzés, így játékaikban is különböznek társaiktól.

A beszédfejlődés rejtélye

A beszédfejlődés késése három szociális okra vezethető vissza. Elsősorban arra, hogy az ikrek születését követően a szülők sokkal elfoglaltabbak, pontosan dupla annyi teendőjük van, mint az egyetlen gyermekről gondoskodó társaiknak. Ennek köszönhetően mondataik gyakran sietősek, mondandójukat rövidre fogják és ritkán beszélnek az ikrekkel külön-külön.

A másik ok a testvérek közötti versengés. Gyakori, hogy a szóhoz nem jutott gyermek félbeszakítja testvére beszédét, közbeszól, megszakítja a beszélgetést. A harmadik ok a leegyszerűsített, titkos nyelv. Az ikrek érzéseikben, gondolataikban és vágyaikban egyaránt hasonlítanak egymásra, ebből adódóan leegyszerűsített nyelven is képesek kommunikálni.

Ezt a nyelvet csak ők értik, ami bizonyos körülmények között hasznosnak bizonyul, ugyanakkor szociális helyzetben kapcsolatfelvételre alkalmatlan. Mindezeknek köszönhetően szociális helyzetekben az ikrek hátrányos helyzetbe kerülnek kortársaikhoz képest, szociálisan éretlenebbek.

Mitől titkos a titkos nyelv?

Az ikrek speciális nyelvtanulási környezetben nőnek fel. A legtöbb időt egymással töltik, olyan nyelvi környezetben ahol a másik beszélő nyelvi fejlődése hasonló szinten van. Így lehetőségük nyílik arra, hogy egy egyéni kommunikációs formát alakítsanak ki. Ez a készség visszavezethető arra, hogy az együtt töltött korai években megismerik egymás ritmusát, megnyilvánulásainak tartalmát. Az egyedül felnövő gyermekek elé a felnőttek és idősebb gyermekek megnyilatkozásai fejlettebb tanulási célt állítanak.

Az ikrek helyzete kedvez annak, hogy a gyermekek sokáig használjanak kezdetleges fonetikai, grammatikai és szemantikai alakzatokat. Ennek következtében pedig fennmarad a sajátos interakciós stílus. Az ikrek beszédét gyakran abnormális intonáció és ritmus jellemzi, viszont nem beszélhetünk gyökeresen eltérő nyelvről. A megnyilatkozások jellemzői a környezetben beszélt nyelvek elsajátításáért tett erőfeszítésekkel magyarázható. Az ikerpárok negyven százalékánál megfigyelhető a „titkos nyelv” valamilyen formában.