Pszichológus magánrendelés Budapest

A pszichológiai tanácsadás során a cél az, hogy a kliens megismerje saját erőforrásait, majd azokat hatékonyan alkalmazni tudja az életében felmerülő nehézségek kezelésére. A tanácsadás típusát tekintve lehet preventív jellegű, konkrét problémára fókuszált, illetve krízisintervenció a kliens helyzetétől függően.

A prevenció célja a kóros folyamat kialakulásának megakadályozása, valamint a problémát kiváltó tényezők előfordulásának csökkentése. Az úgynevezett másodlagos prevenciónak a már elindult kórfolyamat megállítása a célja. A harmadlagos prevenció az állapotrosszabbodás megakadályozására törekszik, valamint támogatja a rehabilitációt, segít a visszaesés megelőzésében.

A tanácsadás kezdeti szakaszában a munkaszövetség kialakítása, a hozott problémák és lehetőségek megismerése a cél. Ebben a szakaszban kerül tisztázásra az, hogy a kliens milyen problémával fordult segítségért, mit vár a pszichológiai tanácsadástól. Az úgynevezett első interjú, más néven felmérő interjú során a kliens beszámol életének fordulópontjairól, legfontosabb eseményeiről, mely elengedhetetlen a közös munka fókuszának kijelöléséhez.

A tanácsadás második szakaszában a jövő kap nagyobb hangsúlyt, a kliens a „vágyott helyzetről” számol be. Feltárásra kerül, hogy milyen változások jelentenének egyensúlyt a kliens számára. Ezt követően a stratégiák, cselekvési tervek közös kidolgozása következik.

A tanácsadás során a beszélgetés mellett alkalmazom különböző projektív eljárásokat, önismeretet fejlesztő, illetve a konkrét probléma megoldásához szükséges erőforrásokat támogató gyakorlatokat.

Zárásként a közös munka értékelése történik a klienssel együttműködve. Ekkor fogalmazódik meg, hogy az elért eredmények milyen mértékben egyeznek a kezdetben kitűzött célokkal.

Serdülőkkel, gyermekekkel folytatott pszichológiai tanácsadás során nagy hangsúly helyeződik a szülők bevonására. A bejelentkezés 18 éven aluliak esetében mindenképpen a szülők bevonásával történik. Az első ülésen szintén részt vesznek a szülők is. Ekkor közösen próbáljuk kideríteni, hogy van-e olyan elakadás a családi rendszerben, ami a gyermek, serdülő problémájának kialakulásához, fennmaradásához vezetett. A további üléseken – a probléma jellegétől és az igényektől függően – a fiatalok már egyedül is részt vehetnek, természetesen a szülők beleegyezésével. Kisebb gyermekek esetében elengedhetetlen az egyéni konzultációkat követő szülő konzultáció is.