„Tetszik a kollégám, mi tévő legyek?” „Szabad ezt egy munkahelyen?”  – merülnek fel a kérdések, amikor a munkahelyen románcok szövődnek. Több kutatás is rámutatott, hogy a munkavállalók több mint 50 százalékának volt már része munkahelyi románcban. De vajon mi állhat a munkahelyi viszonyok mögött? Milyen előnyei és hátrányai lehetnek egy ilyen kapcsolatnak? Cikkemből kiderül!

Ugyan napjainkban a munkahelyek hozzáállása igen változó a munkahelyi románcokhoz, már a hetvenes években felmerült a kérdés, hogy milyen tényezők vezethetnek munkahelyi viszonyok kialakulásához. Egy 1977-es kutatás lehetséges okként határozta meg a szeretetre való igényt, az ego erősítését, valamint az előrelépés lehetőségét. A téma iránti érdeklődés azóta sem csökkent, így – a társadalmi hozzáállás változása fényében – napjainkban számos kutatásban újravizsgálták az okokat.

Három egyszerű ok, mely a románc mögött állhat:

1. Munkahelyen töltött idő: mivel az időnk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, nem véletlen, hogy a kollégák között közelebbi kapcsolat alakulhat ki.

2. Lehetőség a kapcsolódásra: a legtöbb munkahely támogatja, sőt elősegíti azt, hogy a kollégák jó kapcsolatba legyenek egymással. Gondoljunk a csapatépítő rendezvényekre, ahol lehetőségük van minél többet megtudni egymásról, így számos ponton kapcsolódhatnak.

3. Hasonlóság: azok között, akik egy cégnél dolgoznak, akár még hasonló területen, hasonló pozícióban, már azonnal feltételezhető a hasonló érdeklődés is. A közös érdeklődési kör pedig elősegíti a vonzalom kialakulását.

Milyen előnyei lehetnek?

Számos kutatás rámutatott, hogy a munkahelyi románc pozitív hatással lehet az alkalmazottak teljesítményére, hiszen a vonzódás következtében a dolgozók bizonyítani akarnak egymásnak, ami növeli a hatékonyságukat. Azzal, hogy jó benyomást akarnak tenni, ösztönzik a kreativitást és az innovációt.

Azok, akik szorosabb kapcsolatban állnak egy kollégájukkal, gyakran nagyobb munkával való elégedettségről valamint szervezeti elkötelezettségről számolnak be. Az érintett felek motivációja és energia szintje egyaránt nő, melynek következtében keményebben és teljesítményorientáltan dolgoznak.

A dicséretek, az izgalmas munkanapok a munkahelyi jóllétre is pozitív hatást gyakorolnak. Ezáltal pedig befolyásolják a munkaerő megtarthatóságát is, hiszen mindkét fél motivált arra, hogy hosszútávon a cégnél maradjon.

A románcok pozitív hatással vannak a munkahelyi jóllétre.

Milyen veszélyt rejthet egy munkahelyi románc?

A hatékonyságra pozitív irányú változása csak az érem egyik oldala. Friss románcok esetén a kapcsolat a hatékonyság csökkenését vonhatja maga után, hiszen kezdetben a pár inkább egymással van elfoglalva, mint a feladataival.

A házasságon kívüli kapcsolatok és a hierarchikus, vagyis felettes és beosztott között kialakult kapcsolatok számos negatív következménnyel járhatnak. A különböző hierarchikus szinten lévő kollégák közötti románc megzavarhatja a szervezet hatalmi struktúráját, szakmai összeférhetetlenséget okozhat, valamint a vállalat hírnevére is negatívan hat. A felettes-beosztott viszony negatívan befolyásolhatja továbbá a munkatársak morálját, ha a beosztott kivételes bánásmódban részesül. Negatív pletykák indulhatnak el, melyek munkavállaló hírnevére is rossz fényt vetnek.

Az egyik leggyakoribb kockázat szervezeti szempontból az, hogy a kapcsolat széteshet, és szexuális zaklatássá alakulhat át, mely jogi kérdéseket is felvet.

Kockázatot jelent az is, ha a kapcsolat felbomlását követően érzelmileg labilissá válnak a munkavállalók, mely a teljesítmény romlását vonja maga után. Az érzelmi megterheltség a koncentráció és az ítélőképesség romlásához, megnövekedett stresszhez, motivációhiányhoz, esetenként depresszióhoz vezethet.

Végezetül, céges szempontból problémát jelent a románcok következtében felmerülő fluktuáció is. Gyakran előfordul, hogy a felek nem tartják helyénvalónak a munkahelyi kapcsolatot, ezért egyikük céget vált, hogy egészségesen fenntarthassák kapcsolatukat. Vagy éppen a kapcsolat felbomlása után nem tudnak együttműködni és emiatt mennek el a cégtől.

Láthatjuk, hogy a munkahelyi románcok egyedülálló kihívásokat jelentenek és a teljes szervezet életére kihatnak. A munkahelyi szerelem napjainkban is kényes téma és amellett, hogy számos izgalmat rejt, ami felpezsdítheti a szürke hétköznapokat, a munkavállalóknak érdemes tisztába lenniük a munkahelyi következményekkel és az ilyen jellegű kapcsolatok kihívásaival is.

Felhasznált irodalom:

Verhoef, H., & Terblanche, L. (2015). The effect of dissolved workplace romances on the psychosocial functioning and productivity of the employees involved. Social Work51(2), 287-310.

Horan, S. M., & Chory, R. M. (2009). When work and love mix: Perceptions of peers in workplace romances. Western Journal of Communication, 73, 349-369.